Archebu Gwisg Ysgol

Mae'n bosib i chi archebu gwisg ysgol gan gwmni ‘brodwaith’ neu ‘schooltrendst’ drwy ddilyn y linciau isod. Mae dau gwmni yn gwerthu'r wisg ysgol sef ‘BRODWAITH’ a ‘SCHOOL TRENDS’. Bydd plant llawn amser sef blynyddoedd Derbyn, 1, 2 a 3 angen dillad ymarfer corff yn wythnosol. Mae ‘SCHOOL TRENDS’ yn gwerthu dillad a bag addysg gorfforol gyda logo yr ysgol yn ogystal. Mae prynu dillad addysg gorfforol gyda logo yn ddewisol.

Mae Tymor yr Haf yn hynod o brysur i’r cwmniau hyn, felly rydym yn eich annog i archebu y wisg mor fuan â phosib er mwyn sicrhau eich bod wedi eu derbyn cyn mis Medi.

 

Gwefan 'Brodwaith' - cliciwch yma

 

Gwefan 'schooltrends' - cliciwch yma