Cysylltu

Ysgol Babanod Morfa Nefyn
Lôn yr Eglwys,
Morfa Nefyn,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6AR

Ffôn: (01758) 720870

Nia.Ferris@morfanefyn.ysgoliongwynedd.cymru