Adnoddau Dysgu

 

Maths - Numicons

 

numicon website
Dyma restr o weithgareddau numicons posib ar gyfer gwahanol oedrannau. Gallwch wneud llawer ohonynt adref gyda'ch plentyn.
Dyma linc os oes gennych ddiddordeb mewn prynu pecyn cartref numicons i'ch plentyn. Gallwn rannu syniadau'r dosbarth gyda chi i gyd-fynd a'r pecyn er mwyn i chi atgyfnerthu'r gweithgareddau a'r sgiliau adref.
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Adnoddau Eraill

   
gwynedd
schoolbeat
bowns
Hwb teuluoedd
- cefnogaeth teuluol

Schoolbeat

Linc gan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwybodaeth am:
-Gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau
-Ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned
-Diogelwch personol

Bowns - gwefan ar gyfer
dysgu cymraeg

poster
powerwise
Apiau Cymraeg


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fidios

   

 

 

 

Dilynwch dudalen facebook 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref' i dderbyn gwybodaeth am sut i gefnogi eich plant yn y cartref a gwella eu perfformiad yn yr ysgol. Cliciwch yma i welf eu hysbyseb diweddaraf.